Home

Met deze website willen wij u graag helpen uw vrijzinnige geloofsgemeenschap tot verdere bloei te brengen.

De aanleiding van de publicatie van het essay: “Het gaat om jouw zoektocht, niet om ons levensanker” geschreven door Hans le Grand en Tina Geels. Voor nadere informatie over het essay kunt u contact met ons opnemen. U kunt het essay bestellen door €13,00 over te maken op rekening nummer NL26ABNA0557097185 onder vermelding van naam en adres.

Zinzoekers IJsseldelta is een initiatief waarin de visie waarin de visie van het essay in de praktijk wordt gerealiseerd.